Privacy Statement
Versie d.d. mei 2018

Inleiding
In dit Privacy Statement legt PTone uit hoe het omgaat met privacy en persoonsgegevens. PTone is een handelsnaam van de heer Jurre van Maaren en hij staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 57529477. Dit Privacy Statement is gericht aan iedereen die gebruikt maakt van de website van PTone en/of betrokken raakt bij de uitvoering van de diensten van PTone. Heeft u vragen over het beleid, neem dan contact op met PTone: de heer Jurre van Maaren via Jurre@ptone.nl.

Verwerken van persoonsgegevens
Door gebruik te maken van de website of de dienst van PTone, verstrekt u uw persoonsgegevens aan PTone. Onder verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan, maar niet uitsluitend, het opslaan, aanpassen, doorsturen of verwijderen dan die gegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Betalingsgegevens
Factuuradres
Telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens ten behoeve van de uitvoering van de gevraagde juridische dienst

Uw gegevens worden door mij zorgvuldig verwerkt. Ik houd mij hierbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan stelt. Als u een dienst afneemt of een vraag stelt via de website dan laat u gegevens bij mij achter. Ik verwerk dus alleen die gegevens die door uzelf aan mij bekend gemaakt zijn in het kader van de door u gevraagde dienst. Ik bewaar deze gegevens niet langer dan nodig is voor het leveren van de diensten, zoals hieronder en in het Verwerkings Register beschreven.

Minderjarig
Minderjarigen mogen zonder toestemming van hun wettelijk vertegenwoordigers geen persoonsgegevens verstrekken aan PTone. Onder minderjarig wordt verstaan, jonger dan 16 jaar.

Verzoek om verwijdering, inzage en correctie
Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden opgeslagen, heeft, ook na toestemming het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren op juistheid en / of te laten verwijderen. U kunt uw verleende toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegeven naderhand ook weer intrekken. PTone draagt er zorg voor om u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, uw verzoek door te voeren. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Indien noodzakelijk, staat het PTone vrij eerst nadere identificatie op te vragen alvorens uw verzoek in behandeling te (kunnen) nemen.

Klachten
PTone wijst u er op dat u als betrokkene een klacht tevens kan indienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit.

Welke gegevens worden verzameld en met welk doel
PTone verzamelt gegevens als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven of als u het contactformulier invult op de website. In die gevallen vraagt of verkrijgt PTone onder andere de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, betalingsgegevens, IP-adres.

De informatie die u bij PTone achterlaat, wordt gebruikt om de aangeboden diensten op de website te verbeteren. En voorts om de gevraagde dienst te leveren. De gegevens die u bij PTone achterlaat, worden niet verkocht, uitgewisseld of overgedragen aan onbekende andere bedrijven, zonder uw expliciete toestemming hiervoor, uitgezonderd de noodzakelijke uitwisseling van gegevens om de gevraagde dienst te leveren.

PTone verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
Het verlenen van de gevraagde juridische dienst.
U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Het afhandelen van uw betaling
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Bescherming
Ter bescherming van de ontvangen gegevens heeft PTone verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens te beschermen, zoals bijvoorbeeld het sluiten van verwerkersovereenkomsten met zogenaamde verwerkers in de zin van de AVG.

PTone neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo bevinden uw persoonsgegevens zich achter een beveiligde omgeving waarvoor u moet inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer – SSL). Hierdoor wordt alle informatie tussen u en onze website afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. Indien nodig of wanneer de algemene beveiligingsstandaarden binnen Nederland en/of Europa veranderen, verandert PTone eveneens haar beveiligingsbeleid.

PERSOONLIJKE EN NIET-PERSOONLIJKE INFORMATIE

Ons Privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met uw persoonlijke en niet-persoonlijke informatie.

WAT IS NIET-PERSOONLIJKE INFORMATIE EN HOE WORDT HET VERZAMELD EN GEBRUIKT?

Niet-persoonlijke informatie is informatie die u niet kan identificeren. Als u deze website bezoekt om informatie te lezen, zoals informatie over een van onze diensten, kunnen wij bepaalde niet-persoonlijke informatie over u verzamelen via de webbrowser van uw computer. Omdat niet-persoonlijke informatie u niet kan identificeren of op welke manier dan ook aan u gebonden kan zijn, zijn er geen beperkingen op de manieren waarop wij niet-persoonlijke informatie kunnen gebruiken of delen. Wat is persoonlijke informatie en hoe wordt deze verzameld? Persoonlijke informatie is informatie die u identificeert als een persoon, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer. We kunnen op verschillende manieren persoonlijke informatie van u verzamelen: • Wanneer u ons een aanvraag of een ander formulier toezendt • Wanneer u een transactie met ons, onze partners of anderen uitvoert • Wanneer wij informatie over u verzamelen ter ondersteuning van een transactie , zoals creditcard informatie of anderzijds • Op sommige plaatsen op deze website heeft u de mogelijkheid om ons persoonlijke informatie over uzelf te sturen, om bepaalde informatie te ontvangen, om toegang tot een van onze producten of diensten aan te schaffen, of om deel te nemen aan een activiteit .

ZIJN COOKIES OF ANDERE TECHNOLOGIEËN GEBRUIKT OM PERSOONLIJKE INFORMATIE TE VERZAMELEN?

Ja, we kunnen cookies en aanverwante technologieën, zoals webbakens, gebruiken om informatie te verzamelen op onze website. Een cookie is een tekstbestand dat door een web pagina-server op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer af te leveren. Cookies zijn uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt. Een van de belangrijkste doelen van cookies is om een ​​handige functie te bieden waarmee u tijd kunt besparen. Het doel van een cookie is om de webserver te vertellen dat u bent teruggekeerd naar een specifieke pagina. Als u zich bijvoorbeeld bij ons registreert,helpt een cookie PTone om uw specifieke informatie over volgende bezoeken te herinneren. Dit vereenvoudigt het proces voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals factuuradressen, verzendadressen, enzovoort. Wanneer u terugkeert naar dezelfde PTone -website, kan de eerder verstrekte informatie worden opgehaald, zodat u eenvoudig de functies kunt gebruiken die u hebt aangepast. Een web beacon is een kleine grafische afbeelding waarmee de partij die het webbaken heeft ingesteld, bepaalde informatie over de kijker van de webpagina, een webdocument of e-mailbericht kan controleren en verzamelen, zoals het type browser dat het web aanvraagt baken, het IP-adres van de computer waarnaar het webbaken is verzonden en de tijd waarop het webbaken werd bekeken. Webbakens kunnen erg klein en onzichtbaar voor de gebruiker zijn, maar in het algemeen kan elke elektronische afbeelding die wordt bekeken als onderdeel van een webpagina of e-mail, inclusief op HTML gebaseerde inhoud, fungeren als een webbaken. We kunnen webbakens gebruiken om bezoekers naar de webpagina’s op de website te tellen of om te volgen hoe onze gebruikers op de website navigeren, en we kunnen webbakens in e-mailberichten opnemen om te tellen hoeveel verzonden berichten daadwerkelijk zijn geopend, gehandeld of doorgestuurd.

Externe leveranciers kunnen ook cookies op onze website gebruiken. Wij kunnen bijvoorbeeld contracten sluiten met derde partijen die cookies op onze website zullen gebruiken om anoniem gebruik en volume gebonden statistische gegevens van onze bezoekers en leden te volgen en analyseren. Dergelijke informatie wordt extern alleen op anonieme, geaggregeerde basis gedeeld. Deze derden gebruiken permanente cookies om ons te helpen de bezoekerservaring te verbeteren, onze site-inhoud te beheren en het bezoekersgedrag te volgen. We kunnen ook een contract afsluiten met een derde partij om e-mail te sturen naar onze geregistreerde [gebruikers / leden].

Om de effectiviteit van onze e-mailcommunicatie te helpen meten en verbeteren, stelt de derde cookies in. Alle gegevens die door deze derde partij namens PTone worden verzameld, worden uitsluitend door of namens PTone gebruikt en worden extern alleen op anonieme, geaggregeerde basis gedeeld. Van tijd tot tijd kunnen we derden toestaan ​​advertenties op onze website te plaatsen en die advertenties van derden kunnen een cookie of webbaken bevatten die door de derde partij wordt aangeboden. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op het gebruik van informatie die door derden is verzameld door advertentie servers van derden. We hebben geen controle over cookies in dergelijke advertenties van derden en u moet het privacybeleid van die adverteerders en / of advertentiediensten controleren om meer te weten te komen over hun gebruik van cookies en andere technologie voordat ze worden gelinkt aan een advertentie. We zullen uw persoonlijke gegevens niet met deze bedrijven delen, maar deze bedrijven kunnen informatie over uw bezoeken aan deze en andere websites gebruiken om advertenties op deze site en op andere sites over goederen en services te verstrekken die voor u van belang kunnen zijn, en zij kunnen uw persoonlijke gegevens die u aan hen verstrekt, delen met anderen.Ten slotte kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om onze rechten of eigendommen te beschermen, of om iemands gezondheid, veiligheid of welzijn te beschermen en om te voldoen aan wet- of regelgeving, gerechtelijke bevelen of andere juridische procedures.

Uw persoonsgegeven en derden
PTone verkoopt, verhandelt of geeft persoonlijke gegevens niet aan externe partijen door. Het voorgaande geldt niet voor derde partijen waar PTone een overeenkomst mee heeft gesloten en die haar helpen de website te hosten en/of PTone daarbij of ter zake de uit te voeren opdracht ondersteunend van dienst zijn en zoals dit hierboven onder het kopje “Cookies” is beschreven. De partijen dienen wel in te stemmen de verkregen informatie vertrouwelijk te houden.

Daarnaast mag PTone ter bescherming van rechten, eigendommen en veiligheid van anderen of om te voldoen aan de wet, informatie vrijgeven. Het staat PTone vrij om niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie aan andere partijen te verstrekken voor marketing en/of reclame doeleinden of andere vormen van gebruik.

Diensten of producten van derden
PTone biedt geen diensten of producten van derden rechtstreeks aan op haar website. Wel kunnen derden ingeschakeld om de betreffende dienst aan u te kunnen leveren. Denk hierbij, maar niet uitsluitend, aan postverzending, drukkerijen en hostingdiensten.

PTone zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Doorlinken naar websites van derden
Verwijzingen naar websites die niet door PTone worden beheerd c.q. onderhouden dienen alleen ter informatie. PTone is niet verantwoordelijk voor de daarop vermelde informatie, de juistheid en volledigheid daarvan alsmede een juiste werking van de website van die derde.

Actuele Privacy Verklaring
PTone behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Een wijziging wordt bekend gemaakt op deze pagina. Raadpleegt u deze pagina regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.